Vijeće učenika

 

Plan rada Vijeća učenika

 

 • priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima koja su bitna za učenike, njihov rad i rezultate u odgojno-obrazovnom radu;
 • predlaže izvannastavne aktivnosti;
 • pomaže učenicima u izvršavanju školskih obaveza;
 • donose prijedloge i odluke sudjelovanja u društveno korisnom radu i humanitarnim aktivnostima;
 • sudjeluje na sjednicama Odjelskih vijeća, Učiteljskog vijeća i Školskog odbora, ako se  raspravlja o pravima i obvezama  učenika

 

 

Godišnji program rada Vijeća učenika

 

VRIJEME SADRŽAJ RADA
RUJAN/LISTOPAD
 • Odabir članova i konstituiranje tijela Vijeća učenika i škole
 • Upoznavanje učenika s ciljevima i zadatcima Vijeća učenika
 • Pravila i program rada Vijeća učenika za školsku 2021./2022. godinu
STUDENI
 • Kućni red
 • Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika
 • Tematsko predavanje "Međuvršnjačko nasilje" povodom Međunarodnog dana prava djece
 • Buđenje ekološke svijesti - Zaštitimo šume
 • Pružanje informacija o radu Vijeća učenika na školskoj WEB stranici
PROSINAC
 • Prijedlozi mjera za unaprjeđenje rada školskih sekcija
 • Božić - organizacija karitativne akcije za pomoć socijalno ugroženim učenicima
 • Izvješća članova koordinacijskih timova
 • Pripreme za priredbu
 • Suradnja s Vijećem roditelja
SIJEČANJ/VELJAČA
 • Analiza uspjeha na polugodištu
 • Osvrt i komentiranje nastavnog procesa
 • Festival poezije i glazbe, priprema
 • Planiranje izleta, kina ili posjeta kulturnim događajima
OŽUJAK/TRAVANJ
 • Radionica za učenike - Rješavanje sukoba u obitelji
 • Medijacija, mirno rješavanje sukoba
 • Festival poezije i glazbe
 • Projekt Preteška đačka torba
SVIBANJ/LIPANJ
 • Pripreme za obilježavanje Dana obitelji - Dan otvorenih vrata škole
 • Pripreme povodom Dana škole
 • Izvješće članova koordinacijskog tima
 • Završne aktivnosti za tekuću godinu, razgovor o učinjenom i procjena postignuća, prijedlozi za unaprjeđenje rada (evaluacija)
 


RAZREDNA NASTAVA

(od 2. do 5. razreda)

1. sat   8.20 – 9.05

2. sat   9.10 – 9.55

Veliki odmor (20 minuta)

3. sat   10.15 – 11.00

4. sat   11.05 – 11.50

5. sat   11.55 – 12.40 (sekcije, dopunske, dodatne)PRVAŠIĆI

Od 12.00 – 14.30 sati


Raspored informacija (razredna nastava)

UČITELJ/ICA

DAN

ŠK. SAT

VRIJEME

Nataša Koso

pon

2. (međusmjena)

12.45-13.25h

Edita Drežnjak

sri

2. (međusmjena)

12.45-13.25h

Branka Zovko

pet

2. (međusmjena)

12.45-13.25h

Velimir Kožulj

pon

1.sat

8.20-9.05h

Kata Arapović

sri

3.sat

10.15-11.00h

Marijana Komadina

uto

3.sat

10.15-11.00h

Darija Jurić

pet

2.sat

9.10-9.55h

Željka Majstorović

sri

3.sat

10.15-11.00h

Martina Živko

pon

2.sat

9.10-9.55h

Elvira Mijan

pet

3.sat

10.15-11.00h

Anita Pehar

pon

3.sat

10.15-11.00h

Vedrana Vukoja

sri

4.sat

11.05-11.50h

Adriana Vidačak

čet

3.sat

10.15-11.00h

Andrijana Drmać

čet

4.sat

11.05-11.50h

Sanja Marić

sri

2.sat

9.10-9.55h