Produženi boravak

 

POTREBE SUVREMENE OBITELJI

Suvremen način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja djeteta mlađe školske dobi koje nakon redovne nastave odlazi kući i bez nadzora provodi vrijeme do dolaska roditelja. Samostalan boravak kod kuće često izlaže dijete mnogim opasnostima, a strah i briga roditelja za dijete tijekom radnog dana nameću potrebu za organiziranom brigom o djetetu.

Škole time dobivaju novu i zahtjevniju ulogu koja od zaposlenika zahtjeva organiziraniju skrb za dijete tijekom cijelog dana. Produženi dnevni rad nakon redovite prijepodnevne nastave-produženi boravak, jedan je od modela kojim se mogu kvalitetno i sustavno riješiti navedeni problemi, osobito u urbanim sredinama. Nova uloga škole na taj će način biti maksimalno i racionalno iskorištena jer pruža nebrojene mogućnosti djelovanja u svrhu pravilnog razvoja i rasta svakog djeteta u kvalitetnu osobu, korisnu svojoj obitelji i zajednici.

PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi nakon redovne nastave s organiziranom prehranom.
Učenici školu percipiraju kao drugi dom, a ne samo kao mjesto stjecanja znanja. Osim toga i sam proces učenja postaje zanimljiviji u kombinaciji s organiziranim slobodnim izvannastavnim aktivnostima. U konačnici škola postaje mjesto zanimljivog i zabavnog učenja, gdje su učenici potpuno zbrinuti tijekom cijelog radnog dana.

Rad u produženom boravku mnogo je drugačiji od klasične nastave. Nastava i rad odvijaju se bez školskog zvona od 7.00 do 17.00 sati. Vrijeme u produženom boravku dijeli se na obrazovni dio i organizirano slobodno vrijeme.

 OBRAZOVNI DIO

-ponavljanje, vježbanje i usustavljivanje nastavnih sadržaja po redovnom programu
-dodatni i dopunski rad
-pisanje domaće zadaće
-čitanje, prepričavanje i pismene vježbe
-razumijevanje pročitanog teksta
-čitanje priča te razgovor o njima
-vježbanje matematičkih zadataka
-uočavanje promjena u prirodi i učenje na konkretnim primjerima

ORGANIZIRANO SLOBODNO VRIJEME

Organizirano slobodno vrijeme u učionici osmišljeno je putem likovnih radionica, društvenih igara, gledanja obrazovnog TV programa i crtanih filmova, slušanja glazbe i niz drugih organiziranih aktivnosti koje kreira učitelj uz pomoć učenika i roditelja. Obilježavaju se važniji događaji i blagdani kroz različite edukativno-kreativne radionice. Slobodno vrijeme izvan učionice provodi se u sportskim i obrazovnim aktivnostima. Redovita rekreacija provodi se u školskoj sportskoj dvorani ili na igralištu.

Individualnim razgovorom s učiteljicom iz produženog boravka roditelj saznaje kakvo je dijete u igri, kako usvaja gradivo prilikom uvježbavanja, na kojim sadržajima treba dodatno raditi, koliko je spremno dati i prihvatiti pomoć u skupnom radu, kako reagira na umor, kakvo je u blagovaonici, kako se nosi s problemima, koliko sudjeluje u zajedničkim aktivnostima u učionici...Roditelji i učitelji produženog boravka moraju surađivati prijateljski jer dio roditeljske uloge preuzima upravo učitelj u produženom boravku.