Predmetna nastava

 

Za učenike od 6. do 9. razreda

1. sat  7.30 – 8.15

2. sat  8.20 – 9.05

3. sat  9.10 – 9.55

Veliki odmor (20 minuta)

4. sat  10.15 – 11.00

5. sat  11.05 – 11.50

6. sat  11.55 – 12.40

7. sat  12.45 – 13.30 (sekcije, dopunske, dodatne)


RASPORED INFORMACIJA ZA ŠKOLSKU 2023./2024. GODINU

(PREDMETNA NASTAVA)

Redni broj

IME I PREZIME

VRIJEME PRIJEMA RODITELJA

1.

Nikoleta Raič

 

 

2.

Stipo Čalić

 

 

3.

Dijana Zovko

 

4.

Antonia Šarić

 

5.

Daliborka Martinović

 

6.

Anita Kljajo Šešlija

 

7.

Jasminka Martinović

 

8.

Mario Doko

 

9.

Sanja Kordić

 

10.

Ana Topić

 

11.

Ivica Bošković

 


 

RASPORED INFORMACIJA ZA ŠKOLSKU 2023./2024. GODINU

(NASTAVNICI KOJI NISU RAZREDNICI)

Redni broj

IME I PREZIME

VRIJEME PRIJEMA RODITELJA

1.

Milena Ćorić

 

2.

Jasna Šaravanja

 

3.

Ivona Marić

 

4.

Mirjana Đorđevski

 

5.

Silvana Turudić

 

6.

Marica Vrljić

 

7.

Jadranka Rozić

 

8.

Maja Martinović

 

9.

Ana Marić

 

10.

Maja Zeljko