Umišljena bubamara topla je i edukativna priča izrazito lijepe i plemenite poruke koja promiče prihvaćanje drugačijih te slavi ljepotu srca i duha. Ponosni smo na našu knjižničarku i autoricu Milenu Jukić Bandić koja uvijek iznova na  zanimljiv i razumljiv način uvede mlade čitatelje u svijet mašte. Sa zadovoljstvom smo bili ilustratori ove lektire, te se nadamo u skorije vrijeme da će ih biti još u našoj kolekciji.