Prijatelji škole

Predmetna nastava

 

Za učenike od 6. do 9. razreda

1. sat  7.30 – 8.15

2. sat  8.20 – 9.05

3. sat  9.10 – 9.55

Veliki odmor (20 minuta)

4. sat  10.15 – 11.00

5. sat  11.05 – 11.50

6. sat  11.55 – 12.40

7. sat  12.45 – 13.30 (sekcije, dopunske, dodatne)


RASPORED INFORMACIJA ZA ŠKOLSKU 2023./2024. GODINU

(PREDMETNA NASTAVA)

Redni broj

IME I PREZIME

VRIJEME PRIJEMA RODITELJA

1.

Nikoleta Raič

 

 

2.

Stipo Čalić

 

 

3.

Dijana Zovko

 

4.

Antonia Šarić

 

5.

Daliborka Martinović

 

6.

Anita Kljajo Šešlija

 

7.

Jasminka Martinović

 

8.

Mario Doko

 

9.

Sanja Kordić

 

10.

Ana Topić

 

11.

Ivica Bošković

 


 

RASPORED INFORMACIJA ZA ŠKOLSKU 2023./2024. GODINU

(NASTAVNICI KOJI NISU RAZREDNICI)

Redni broj

IME I PREZIME

VRIJEME PRIJEMA RODITELJA

1.

Milena Ćorić

 

2.

Jasna Šaravanja

 

3.

Ivona Marić

 

4.

Mirjana Đorđevski

 

5.

Silvana Turudić

 

6.

Marica Vrljić

 

7.

Jadranka Rozić

 

8.

Maja Martinović

 

9.

Ana Marić

 

10.

Maja Zeljko

 

 

 

 RAZREDNA NASTAVA

(od 2. do 5. razreda)

1. sat   8.20 – 9.05

2. sat   9.10 – 9.55

Veliki odmor (20 minuta)

3. sat   10.15 – 11.00

4. sat   11.05 – 11.50

5. sat   11.55 – 12.40 (sekcije, dopunske, dodatne)


PRVAŠIĆI

Od 12.15 – 14.35 sati


RASPORED INFORMACIJA ZA ŠKOLSKU 2023./2024. GODINU

(RAZREDNA NASTAVA)

Redni broj

IME I PREZIME

VRIJEME PRIJEMA RODITELJA

1.

Darija Jurić

 

2.

Željka Majstorović

 

3.

Elvira Mijan

 

4.

Marijana Komadina

 

5.

Sanja Marić

 

6.

Vedrana Vukoja

 

7.

Andrijana Drmać

 

8.

Velimir Kožulj

 

9.

Adriana Vidačak

 

10.

Branka Zovko

 

11.

Anita Pehar

 

12.

Nataša Koso

 

13.

Kata Arapović

 

14.

Martina Živko

 

15.

Edita Drežnjak

 


 

stanovnik