Vijeće roditelja

Vijeće roditelja i Škole

(Šk. god. 2023./2024.)

 1. razred: Darija Džidić
 2. razred: Anita Majić
 3. razred: Antonela Džidić
 4. razred: Ana Bilić-Prskalo
 5. razred: Viktorija Haubrich
 6.  razred: Dajana Jonjić
 7. razred: Karolina Vrljić
 8. razred: Marijana Čović 
 9. razred: Danijela Brizić 

Predstavnica ispred učitelja RN: Branka Zovko

Predstavnica ispred učitelja PN: Ivona Marić 

 

Predsjednica Vijeća roditelja: Ivona Marić

Zamjenica predsjednice: Anita Majić

Zapisničarka: Branka Zovko

 

Učenici: odabir u tijeku

Pedagoginja: Mira Vukoja

Plan rada Vijeća roditelja u 2023./2024.

 • promovira interese škole u zajednici na čijem području se škola nalazi

 • predstavlja stajalište roditelja u Školskom odboru

 • potiče angažman roditelja u radu škole

 • informira Školski odbor o svojim stajalištima,kada ocjeni da je to potrebno ili o zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom

 • donosi prijedloge i odluke sudjelovanja u društveno korisnom radu i humanitarnim aktivnostima

 • kandidira i bira predstavnike roditelja u Školskom odboru

 • sudjelovanje u izradi i realiziranju odgovarajućih projekata kojima se potiče i unapređuje rad u školi

 

Plan rada Vijeća roditelja i škole

 

 

 

rujan-prosinac

 

 

 

 

 

 

 

 

-izbor novih članova VRŠ

-usvajanje GPP rada Vijeća roditelja i škole

-upoznavanje s Pravilnikom o načinu praćenja i ocjenjivanja  učenika

-upoznavanje s Pravilnikom o kućnom redu

-upoznavanje sa školskim projektima, Školski  maslinik, , Mjere za sprečavanje korupcije u osnovnoj školi, Eko škola – zdrava ishrana školske djece

-upoznavanje s Razvojnim planom škole za šk. 2023./2024.god.

-izvješće članova Školskog odbora

-humanitarna akcija Paket ljubavi

-prezentacija Školskog akcijskoga plana prevencije maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja

-suradnja s Vijećem učenika i škole

-obilježavanje Dana kruha ( Tjedan plodova zemlje)

-razno

 

 

 

 

 

siječanj-ožujak

 

 

 

         

 

 

-razmatranje izvješća o uspjehu učenika na kraju 1. obrazovnog razdoblja

-razgovor o aktualnim temama u školi i analiza rada škole u 1. obrazovnom razdoblju

-izvješće članova školskih koordinacijskih timova

-organiziranje javne tribine za učenike/nasilje ili ovisnost

-izvješće članova Školskog odbora

-sudjelovanje u školskim projektima (Večer matematike, Kranjčbal, Festival PIG)

-organiziranje posjeta važnim institucijama

-razno

 

 

 

travanj-lipanj

 

 

 

-sudjelovanje u školskim projektima: Tjedan knjige, Međunarodnoga dana obitelji i Međunarodnoga dana roditelja, Dani otvorenih vrata škole

-izvješće članova školskih koordinacijskih timova

-izvješće članova Školskog odbora

-izložba pisanica

-razgovor o aktualnim temama u školi i analiza rada škole u 2. obrazovnom razdoblju

-izvješće školske pedagoginje o provedbi radionica

-razno

Prijatelji škole

stanovnik

MUP centrala
122; 036 383 111
Vatrogasci
123; 036 311 717
Hitna
124; 036 335 500
Grad Mostar
036 447 400
Grad. ljekarna
036 313 484
Taxi
1503,1506,1507
Pomoć na cesti
036 323 245
Zračna luka
036 350 212
Kolodvor zapad
036 348 680
Kolodvor istok
036 552 025